ZEMIN ETÜT – JEOTEKNIK ETÜT

Nalça Mühendislik olarak; karayolları-otoyollar, imar planları, tesislerin zemin mühendisliği, demiryolu,deniz yapıları, su yapıları, köprü, viyadük, tünel, heyelan, yerleşim yerleri altyapı ve zemin iyileştirme-zemin güçlendirme alanlarında jeolojik – jeoteknik ve temel mühendislik hizmetleri vermekteyiz.

1- İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
• Çevre Düzeni Planlarına Esas
• Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Esas
• Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas
• Kentsel Dönüşüm
• Turizm Merkezi Planlarına Esas /Turizm Amaçlı Planlarına Esas
• Dolgu İmar Planlarına Esas

2- Mikrobölgeleme Etüt Çalışmaları

3- Zemin Etüt Çalışmaları

4- Temel Sondaj Çalışmaları

5 -Baraj ve Gölet Etütleri

6- Güzergah Etütleri
• Boru Hattı Etütleri
• Karayolu Etütleri

7- Hidrojeolojik Etütler

8- Heyelan Çalışmaları

9 -Şev Stabilite Çalışmaları

10- Sıvılaşma Analizleri