İşimizi Nalça Mühendislik, Olarak Çok Önemsiyoruz.

Hangi Hizmetleri Veriyoruz?

Nalça Mühendislik aşağıdaki konularda uzman ekibi ile siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

ZEMİN ETÜT – JEOTEKNİK ETÜT

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’ na uygun normlarda hazırlanmaktadır.

İMARA ESAS JEOLOJİK ETÜT

İmar Planına esas, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ve dışında toplu konut alanı, Islah imar planları ile sanayi tesis ve bölge planları, akaryakıt istasyonu v.b. yerlerde yapılacak etütlerdir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Depreme dayanıksız, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış ev, bina ve iş yerlerinin kentsel dönüşüm avantajları ile yeniden inşa edilmesidir.

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Araziyi oluşturan formasyonlar ve sondaj süresinde rastlanacak değişik tabakaların cins, nitelik, kalınlık ve sıkışıklık derecesi, taşıma gücü saptanması ...

Bir Kum Tanesinin Sırrını Çözmeyi Başarsaydık, Bütün Dünya’nın sırrını öğrenmiş olurduk.

“Albert Einstein”

Proje Takip Sistemi

Proje takip sistemimiz sayesinde firmamızdaki projelerinizi kolaylıkla 7/24 takip edebilirsiniz.

01

Proje Durum Takibi

02

Borç/Alacak Takibi

03

Fiyat Teklif Talebi

Müşterilerimiz Ne Diyor?

Müşterilerimizin yorumlarını çok önemsiyoruz. Siz de müşterilerimiz arasına katılarak değerli yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Help agencies to define their new business objectives and then create professional software.

Bu soruya cevap verebilmek için zemin etüdü yapılacak arazinin konumu, yüzölçümü, bina inşaat taban alanı, bina yükekliği, bina kullanım amacı gibi bilgilerin bilinmesi gereklidir. Bu bilgilere göre zemin etüdü yapılacak alandaki sondaj kuyusu sayısı, derinliği fiyatı etkilemektedir. Fiyat bilgisi almak istiyorsanız bize ulaşabilir ve fiyat talebinde bulunabilirsiniz. Size en kısa zamanda E-Posta veya Telefon yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Zemin Etüdü temel olarak 3 aşamada gerçekleştirilir. Bunlar;

1. Arazi çalışması

2. Laboratuar çalışması

3. Elde edilen verilerin değerlendirilerek Zemin ve Temel Etüdü Raporu oluşturulması

1. Arazi Çalışmaları; En az iki lokasyonda mekanik zemin sondaj makinesi ile inşaatı planlanan yapıların, inşa edileceği zeminlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan yeraltı delme işlemi ve inşaatı planlanan yapıların projesine uygun derinlikte ve yeterli miktarda örselenmemiş numune (UD) ile yerinde deneyler yaparak örselenmiş numune (SPT; Standart Penetrasyon Deneyi) alma işleminden oluşur. Sondaj esnasında zemin özelliği gösteren ortamlarda temel seviyesinde ve temel altı seviyede UD numunesi alınır ve her 1,50 m de bir SPT deneyleri yapılır. Alınan numuneler ile arazide gözlemsel olarak zemin tanımlaması yapılır. Kaya ortamlarda ise manevra boyu 1,50 m olan Karotiyer ile sürekli olarak ilerlenir. Elde edilen Karot numuneleri üzerinde Kırıklı Kaya yüzdeleri hesaplanır ve Ayrışma Derecesi, Dayanım ile Kırıklılık kriterleri gözlemsel olarak belirlenir. Sondajların tamamlanmasından en az 24 saat sonra yeraltı suyu ölçümleri yapılır.

Nalça Mühendislik arazi çalışmaları sırasında; Sondaj çalışması ıveco kamyon üzerine monteli D750 zemin sondaj makinesi ile TS ve BS-5930 standartlarına uygun olarak, Rotary sondaj makineleri ve ekipmanlarını kullanmaktadır. Personel yapısı ise en az 3 kişiden oluşmaktadır. Bunlar; Jeoloji Mühendisi, Sondör (sondaj makinesi operatörü) ve Sondör yardımcısından oluşmaktadır. Arazi personeli işini seven ve bilen, kendi mesleki konularına tamamen hakim tecrübeli insanların tam bir uyum içerisinde bir araya gelmesi ile Nalça Mühendislik bünyesinde yer almıştır.

2. Laboratuar Çalışmaları; Arazi çalışmaları sırasında elde edilen UD (örselenmemiş) numuneleri dayanım ve indeks/fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile SPT (örselenmiş) numuneleri ise indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesi amacı ile Laboratuar ortamında testlere tabi tutulur.

Nalça Mühendislik laboratuar çalışmaları sırasında; Temel seviyesine karşılık gelen UD numunelerinin tamamının dayanım ve indeks/fiziksel deneylerini, arazide elde edilen SPT numunelerinden en az 1/3 oranında indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesini Laboratuar personelinden talep eder.

3. Elde edilen verilerin değerlendirilerek Zemin Etüdü Raporu oluşturulması; arazi ve laborutar ortamında elde edilen tüm veriler bir arada değerlendirilerek zemin etüdü raporu tecrübeli jeoloji mühendisleri tarafından oluşturulur. Zemin etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisinin arazi zemin sondaj çalışmaları sırasında yer alması zemin etüt raporunun sağlıklı olması açısından son derece önemlidir.

Nalça Mühendislik arazi çalışmasına liderlik yapan ve Zemin Etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisi ‘nin, en az 5 yıllık tecrübeli olmasını ve Zemin Mekaniği ile Kaya Mekaniği gibi mühendislik konularına çok iyi hakim olan Jeoloji Mühendisi ‘ni bünyesinde bulundurmayı taahhüt eder.

Konya ilinde Zemin Etüdü ve Kuyu Ruhsatı işleriniz hızlı ve uygun fiyata Nalça Mühendislik kalitesiyle..!

1. İmar Çapı Fotokopisi; son bir yıl içinde onaylanmış olması gerekir.

2. Tapu Fotokopisi; malikler ayrı bir sayfada belirtiliyorsa ilgili sayfada eklenecektir.

3. Mimari Vaziyet Planı; proje adı, ilçe, mahalle, pafta, ada, parsel bilgileri ile inşaat taban alanı, bina yüksekliği, temel derinliği ve yapı kullanım amacı belirtilmelidir. Ölçek ve kuzey ok eklenmiş, mimar tarafından mavi kalem ile ıslak imzalı olmalıdır. Bloklu yapılarda ise her blok için ayrı mimari vaziyet planı hazırlanır, ilgili blok taranmış ve diğer bloklarda parsel sınırları içindeki konumu görünecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Herhangi bir sorunuz var mı?